Copyright © 2020
Regulativy zástavby • uliční čára minimálně 5m • vzdálenost stavby od hranice sousedního pozemku (respektive objektu) vychází z ustanovení § 25 vyhl.č.501/2006 Sb — o obecných požadavcích na využití území • objekty je možno částečně nebo i celé podsklepit • objekty musí hmotovým členěním odpovídat charakteru okolní zástavby • maximální výška hřebene je stanovena v úrovni maximálně 9m • sedlová střecha, polovalbová střecha, valbová střecha, pultová střecha, u garáže lze i plochá střecha • střešní krytina tvrdá (betonová nebo pálená taška, nebo materiál vizuálně podobný, u garáže lze použít plechovou střechu) v barvě červené až černé, doporučuje se stejná barva pro jednotlivé části ulice • oplocení do ulice bude vždy jednotné, např. sloupky a podezdívka z betonových tvarovek s výplní — maximální výška 140 — 160 cm od upraveného terénu • sdružené pilíře pro připojení plynu a elektřiny budou jednotné, v pilíři bude osazena skříň na plynoměr, elektroměr a rozvaděč • doporučeny vestavěné garáže, pokud nemohou být garáže hmotově součástí hlavní stavby, musí být objekt garáže nebo garážové stání situován v rámci vlastního pozemku se souhlasem přímých vlastníků sousedních pozemků • parkovací a odstavná stání automobilů budou řešena na vlastním pozemku • likvidace dešťových vod vždy na vlastním pozemku
Popis Tento pozemek je jeden ze dvou v této lokalitě, na kterém je plánována výstavba dvojdomku, a to především z důvodu malé plochy vhodné pro výstavbu RD, jelikož pozemek je ze dvou stran obklopen ochranným pásmem vedení VN a VVN. V ceně pozemku je stavební dokumentace na výstavbu RD a vydaného stavebního povolení.
Pozemky LOUNY - SKALKA Home Home Parcely Parcely Dům na klíč Dům na klíč Financování Financování
Parcela č. 35 parc. č. 3630/206 katastrální území: Louny výměra: 883 m2 cena: 1 549 000 Kč - uvedená cena je vč. stavební dokumentace a vydaného   stavebního povolení