Copyright © 2022
Regulativy zástavby • uliční čára minimálně 5m • vzdálenost stavby od hranice sousedního pozemku (respektive objektu) vychází z ustanovení § 25 vyhl.č.501/2006 Sb — o obecných požadavcích na využití území • objekty je možno částečně nebo i celé podsklepit • objekty musí hmotovým členěním odpovídat charakteru okolní zástavby • maximální výška hřebene je stanovena v úrovni maximálně 9m • sedlová střecha, polovalbová střecha, valbová střecha, pultová střecha, u garáže lze i plochá střecha • střešní krytina tvrdá (betonová nebo pálená taška, nebo materiál vizuálně podobný, u garáže lze použít plechovou střechu) v barvě červené až černé, doporučuje se stejná barva pro jednotlivé části ulice • oplocení do ulice bude vždy jednotné, např. sloupky a podezdívka z betonových tvarovek s výplní — maximální výška 140 — 160 cm od upraveného terénu • sdružené pilíře pro připojení plynu a elektřiny budou jednotné, v pilíři bude osazena skříň na plynoměr, elektroměr a rozvaděč • doporučeny vestavěné garáže, pokud nemohou být garáže hmotově součástí hlavní stavby, musí být objekt garáže nebo garážové stání situován v rámci vlastního pozemku se souhlasem přímých vlastníků sousedních pozemků • parkovací a odstavná stání automobilů budou řešena na vlastním pozemku • likvidace dešťových vod vždy na vlastním pozemku
Popis Nově oddělený pozemek na začátku lokality. Na pozemku se připravuje výstavba RD.
Pozemky LOUNY - SKALKA Home Home Parcely Parcely Dům na klíč Dům na klíč Financování Financování
RD na parcele č. 3630/298 interní označení parc. č. 41 katastrální území: Louny výměra pozemku: 1002 m2 cena: 6 999 000 Kč - cena je pouze orientační, přesná částka bude stanovena   po dokončení výstavby v roce 2022